FordBrain v1.0.0.1
 • Aşağıdaki Araçların Hepsi 2020 Yılına Kadar Desteklenmektedir.
 • (Online) Kalibrasyon Güncelleme
 • (Online) Kalibrasyon Yeniden Yazma
 • (Online) Araca uygun Farklı bir kalibrasyonu yazma
 • (Online) Eeprom okuma ve eeprom datalarını yazma...
 • (Online) Gizli Özellik Açma / kapama
 • (Online) Konfigurasyon Data Okuma / Yazma
 • (Online) Araca ait configürasyon datasını kayıt altına alabilme..farklı bir tarihte tekrar yazabilme...
 • (Online) AsBuild Data Okuma / Değişiklik Yapma / Yazma
 • (Online) VIN Numarasına Göre Orijinal AsBuild Data Yazma ve Değişiklik Yapıp Yazma
 • (Online) DTC Okuma / Silme
 • (Online) DTC çözüm önerilerini görebilme..( eklenecektir..Programı kullanan Garaj çalışanlarına sorunu nasıl test ettikleri sorulacak, bu sorunun giderilmesi ile ilgili bilgiler başka kullanıcılarla paylaşılacaktır...
 • (Online) Servis İşlemleri (DPF Regenerasyon, AdBlue Parametre Resetleme, Enjektör Kodlama, Çarpma Bilgisi Silme, vb.)
 • (Online) Anahtar ekleme, silme, programlama
 • (Online) Modul tanıştırma..( 2018 e kadar desteklenmektedir...2018 ve sonrası araçlar ücretsiz olarak güncellenecektir...)
 • (Online) PCM,BCM,ABS,IPC,ESCL gibi ünitelerin araca uygun konuma getirilmesi ve uyarlanması..
 • Online yardım sayesinde ( garajdaki aracın en az 1 gün kalma şartı ile) araca müdehale etme, desteklenmeyen araçların sisteme eklenmesi...
 • Not : Araç Listesi Motor Kontrol Ünitesi(PCM) Baz Alınarak Üretilmiştir. Yukarıdaki İşlemlerin Hepsi Tüm Üniteler İçin Gerçekleştirilir. (BCM / PCM / TCM / ABS / IPC v.b)
 • Not : Aşağıda desteklenen üniteler ve araçlar bilgi amaçlı paylaşılmıştır.


 • (Online) All of the following vehicles are supported until 2020.
 • (Online) Calibration Update
 • (Online) Calibration Re-Writing
 • (Online) Write a different calibration which suitable for vehicle
 • (Online) Reading the Eeprom and writing the Eeprom data.
 • (Online) Hidden feature On / Off
 • (Online) Reading / Writing the Configuration data
 • (Online) To record the configuration data of the vehicle. / Be able to write again on a different date.
 • (Online) Reading the AsBuilt data / Make changes / writing.
 • (Online) Writing the original AsBuilt data according to VIN number and Writing by change.
 • (Online) Reading the DTC / delete.
 • (Online) Ability to see the suggestions of DTC solutions. (Will be added. Will ask them how they tested the problem who garage employees using the program, information about troubleshooting will be shared with other users.)
 • (Online) Service Operations (DPF Regeneration, AdBlue Parameter Reset, Injector Coding, Deletion Crash Information, etc.)
 • (Online) Add Key, Erase Key and programming
 • (Online) Modules Initializing (supported until 2018. The vehicles will be updated free of charge in 2018 and later.)
 • (Online) Adaptation and suitable position of the units to the vehicle like PCM, BCM, ABS, IPC, ESCL.
 • Intervention to the vehicle through online help (the vehicle in the garage with the condition of having at least 1 day), adding unsupported vehicle to the system.
 • Note : Vehicle list based on Engine Control Unit (PCM). All of the above process is performed for all the units (BCM / PCM / TCM / ABS / IPC, etc.)
 • Note : Supported units and vehicles should be shared for information in the below.Supported Vehicles